Banner blog website.png
เผยแพร่เมื่อ: 2023-05-31

มาตรา 844 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา 844 หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 844” คืออะไร? 


“มาตรา 844” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 844 “ คือ หนึ่งในมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ ในระหว่างตัวการกับตัวแทนค้าต่าง ท่านให้ถือว่ากิจการอันตัวแทนได้ทำให้ตกลงไปนั้น ย่อมมีผลเสมือนดังว่าได้ทำให้ตกลงไปในนามของตัวการโดยตรง “

 

ปรึกษาปัญหาทางกฎหมายฟรี
ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ทนายให้ ปรึกษามากกว่า 3000 ครั้ง
    ฟรีบนแพล็ตฟอร์ม
  • ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ปรึกษาได้ทุกเรื่องราว ไม่ระบุตัวตนของผู้ถาม


2 ตัวอย่างจริงของการใช้” มาตรา 844” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 844 ” ในประเทศไทย


1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2503
สังหาริมทรัพย์ซึ่งโจทก์เอาไปฝากบุคคลอื่นขาย โดยให้ผู้รับฝากขายแสดงออกเหมือนหนึ่งเป็นสินค้าของตนเอง. จนจำเลยซึ่งเป็นคนภายนอกรับจำนำไว้โดยสุจริตเช่นนี้โจทก์จะเอาคืนโดยไม่จัดการไถ่ถอนหาได้ไม่
ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้องแยกตามกฎหมายและมาตรา
ป.พ.พ. ม. 758, ม. 833, ม. 844, ม. 1332, ม. 1336


2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 129/2481
ตัวแทนค้าต่างรับแชร์จากตัวการมาขาย เมื่อแชร์ของตัวการยังขายไม่ได้ตัวแทนค้าต่างจ่ายเงินให้ตัวการไปจะถือว่าเงินนี้เป็นราคาค่าแชร์มิได้ต้องถือว่าเป็นการกู้ยืมกัน
หลักฐานแห่งการกู้ยืมอันจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้นั้นจะต้องแสดงในตัวเองว่ามีการกู้ยืม หลักฐานที่ปรากฎในคำฟ้องของผู้กู้ ฟ้องผู้ให้กู้กล่าวว่าได้รับเงินจำนวนนั้นมาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของราคาค่าซื้อขาย ยังไม่เพียงพอจะถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตามกฎหมาย
อ้างฎีกาที่ 914/2476
ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้องแยกตามกฎหมายและมาตรา
ป.พ.พ. ม. 253, ม. 833, ม. 838, ม. 844
ป.วิ.พ. ม. 1172, ม. 177
 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแม่นยำกว่า เราไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเพียงพอของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของรัฐ โปรดตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : www.krisdika.go.th, deka.supremecourt.or.th
แนะนำโดย Legardy
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี