Banner blog website.png
เผยแพร่เมื่อ: 2023-05-25

มาตรา 128 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

“มาตรา 128 หรือ มาตรา 128 อาญา คืออะไร?


“มาตรา 128 ” หรือ “มาตรา 128 อาญา” คือหนึ่งในมาตราของประมวลกฎหมายอาญา 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดตระเตรียมการ หรือพยายามกระทำความผิดใด ๆ ในหมวดนี้ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น”

 

ปรึกษาปัญหาทางกฎหมายฟรี
ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ทนายให้ ปรึกษามากกว่า 3000 ครั้ง
    ฟรีบนแพล็ตฟอร์ม
  • ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ปรึกษาได้ทุกเรื่องราว ไม่ระบุตัวตนของผู้ถาม


3 ตัวอย่างจริงของการใช้ “มาตรา 128” หรือ “มาตรา 128 อาญา” ในประเทศไทย


1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2486
ข้อบังคับของตำรวจมีว่าถ้าหนีราชการไปเกิดกำหนดต้องถูกไล่ออก ตำรวจผู้หนึ่งหนีราชการไปเกินกำหนดและถูกไล่ออกแล้ว แต่ไม่รู้ว่าถูกไล่ออกและแต่งเครื่องแบบไปทำการจับกุมราสดรดังนี้ไม่มีผิดถานแต่งเครื่องแบบตำรวจ
ตาม พ.ร.บ.เครื่องแบบตำรวจ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2483 การแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิจะเป็นความผิดต่อเมื่อมีเจตนา


2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 682/2483
การกล่าวคำโอ้อวดว่าเป็นตำรวจลับ โดยมิได้กระทำการเป็นเจ้าพนักงานแต่อย่างใดนั้นไม่มีความผิดตามกฎหมาย อาญามาตรา 127


3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1227/2479
จำเลยกล่าวแก่คนทั้งหลายว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสันติบาลมาตรวจราชการ ไม่มีผิดตาม ม.218 คำว่า"ตำรวจสันติบาล" ไม่ใช่เป็นนามตำแหน่งหรือยศ ตามความหมายในมาตรา 128
 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแม่นยำกว่า เราไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเพียงพอของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของรัฐ โปรดตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : www.krisdika.go.th, deka.supremecourt.or.th
แนะนำโดย Legardy
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา