Q & A

โดนด่าแบบนี้ฟ้องได้ไหม
เข้าชุมนุมมีโทษไหม
ตามหรือทวงหนี้ผิดไหม ?
โอนเงินแล้วไม่ได้ของทำอย่างไรได้บ้าง
เรียนกฎหมายยากหรือเปล่า ควรศึกษาที่ไหนดี


   เราสรรหาคำตอบแก้ไขข้อสงสัย และ เพื่อก้าวต่อไปในการตัดสินใจของคุณ
 ให้การเข้าถึงกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณ......

บริการตอบคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ประสบ
การณ์การเป็นทนายความ ประสบการณ์การเรียน หรือ สอบเข้าต่างๆ ข้อสงสัยเกี่ยวกับมุมมองของ
สังคม ให้ทนายความผู้เชี่ยวชาญตอบคำถาม เล่าเรื่องราว และให้ความกระจ่างแก่ข้อสงสัยต่างๆ ของท่าน

01

เข้าบริการของ Q&A เพื่อเลือกวิธีการส่งคำถาม

02

กรอกคำถามที่ต้องการสอบถาม

03

เลือกทนายที่ท่านต้องการส่งคำถาม

04

รอรับคำตอบของท่านและชำระเงินเมื่อได้รับคำตอบ