กฎหมายคือกลไกที่ทำให้คนในสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในปัจจุบันการเข้าถึงกฎหมายยังไม่ถูกส่งให้คนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

Legardy, we guard you

ทาง LEGARDY เล็งเห็นถึงช่องว่างของปัญหาในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายทางเราจึงได้พัฒนา Application ที่สามารถใช้งานได้เพียงแค่คุณมี Smartphone เพื่อปูทางเข้าสู่การเข้าถึงกฎหมายรูปแบบใหม่ที่จะทำให้คนในสังคมได้รับคำตอบเกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎหมายส่งผลให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น

LEGARDY'S CULTURE

01

ส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม / PRIORITIZING EQUALITY

ส่งเสริมความเสมอภาคของคนในสังคมให้อยู่ในกรอบของกฎหมายเมื่อคนในสังคม  รู้กฎหมาย รักษากฎหมาย และไม่เบียดเบียนสิทธิทางกฎหมายของผู้อื่น

เสริมสร้างให้คนในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น หลากหลายเหตุการณ์ในสังคมที่เราเห็นทนายที่ดีขึ้น ลุกขึ้นสู่ต่อความไม่เป็นธรรมต่อ สังคม และช่วยรักษาผลประโยชน์ของสังคม นอกจากนั้นยังช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่มีเงินพอที่ สามารถเข้าถึงกฎหมาย เปรียบเสมือนกับภารกิจของเราเราส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง สิทธิที่ตนเองพึงมีในทางกฎหมาย สร้างความสำเร็จของท่านและก้าว เดินต่อไปโดยรับรู้ว่าบริการของเราทำให้คุณเข้าใกล้เกราะป้องกันทางกฎหมายได้มากขึ้น LEGARDY

02

รักษาสิทธิขอท่านไม่ให้ใครเบียดเบียน / MAXIMIZING UTILITY

ผู้ใช้บริการจะได้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายอย่างสะดวกรวดเร็ว และหลากหลาย มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับคำตอบสำหรับปัญหาที่ท่านพบเจอ

เรามีเป้าหมายที่เป็นพักพิงทางใจและแบ่งเบาภาระของผู้ใช้ และช่วยแก้ไขปัญหาและ หาทางออกที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้เป็นสิ่งที่เรา ปกป้องดูแล และต้องมาก่อนเสมอเมื่อคุณเดือดร้อน เราจะอยู่ที่นี้เสมอ

03

สร้างโครงสร้างขอสังคมที่ดีขึ้น / IMPROVE SOCIAL STRUCTURE

แพลตฟอร์มของเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ว่า เราจะค่อยๆปรับปรุงโครงสร้างทางสังคม โดยทำให้ผู้คนในสังคมตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึง ไม่เบียดเบียน กฎหมายที่เป็นตัวกำหนดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอีกทั้งยังเกิดการสร้างงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย