Q & A

โดนด่าแบบนี้ฟ้องได้ไหม

เข้าชุมนุมมีโทษไหม

ตาม หรือ ทวงหนี้ ผิดไหม ?

โอนตังแล้วไม่ได้ของทำอย่างไรได้บ้าง

เรียนกฎหมายยากหรือป่าว ควรศึกษาที่ไหนดี

   เราสรรหาคำตอบแก้ไขข้อสงสัย และ เพื่อก้าวต่อไปในการตัดสินใจของคุณ
 ให้การเข้าถึงกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณ......

บริการตอบคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับผกฎหมาย เช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ประสบ
การ์ณการเป็นทนายความ ประสบการ์ณการเรียน หรือ สอบเข้าต่างๆ ข้อสงสัยเกี่ยวกับมุมมองของ
สังคม ให้ทนายความผู้เชี่ยวชาญตอบคำถาม เล่าเรื่องราว และให้ความกระจ่างแก่ข้อสงสัยต่างๆ ของท่าน

01

เข้าบริการของ Q&A

02

กรอกคำถาม และ ไฟล์แนบของท่าน ( หากมี )

03

เลือกทนายที่ท่านต้องการส่งคำถาม และ รูปแบบในการส่ง

04

รอรับคำตอบของท่าน