OUR MISSION

ภารกิจและเป้าหมายที่ LEGARDY มุ่งเน้นที่จำทำให้สำเร็จประกอบด้วย 3 อย่างคือ

01

ปฏิรูปการเข้าถึงกฏหมายสู่รูปแบบใหม่

เราจะเป็นสะพานเปิดโอกาสให้บุคคลทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงกฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

และมีตัวเลือกหลากหลายในการให้บริการ อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในสังคมได้ใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ทางกฏหมายของตนเองอย่างเต็มที่ ผ่านการใช้บริการของเรา ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายใต้กฏทางสังคมที่มีชื่อเรียกว่ากฏหมาย ทำตามเป้าหมายของคุณโดยรับรู้อยู่เสมอว่าจะมีผู้ให้บริการและสนับสนุนคุณเสมอในยามที่คุณต้องการ

02

มาตราฐานใหม่ของการใช้ชีวิต

กฎหมายเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกับทุกคนในสังคม แอพพลิเคชั่นของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยยกระดับการเข้าถึงสิทธิทางกฏหมายโดยที่ตัวแอพพลิเคชั่นเป็นสื่อกลางในการที่คุณจะได้เลือกและเข้าถึงผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายทุกรูปแบบ

ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการพัฒนาจนทำให้การเข้าถึงสิ่งต่าง ๆดูง่ายขึ้นสะดวกสบายในการใช้ชีวิตไปอีกระดับแต่ทว่าการเข้าถึงสิทธิในการใช้กฏหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยังดูเข้าถึงได้ยาก เราช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางในการเข้าถึงกฏหมายเช่น ค่าใช้จ่าย เวลา  และสถานที่ ด้วยเทคโนโลยีนี้ทุกสามารถเข้าถึงกฏหมายได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม หรือ เวลาใดก็ตาม จึงไม่ว่าใครก็ตามสามารถเข้าถึงกฎหมายได้

03

ปกป้องและส่งเสริม

เปิดกว้างซึ่งให้โอกาสในการทำงานทางด้านกฏหมายของทนายได้เพิ่มพูนรายได้แก่อาชีพและส่งเสริมเชิดชูเกียรติอาชีพทนายความ

และเรายังเป็นช่องทางช่วยยกระดับสังคมให้เข้าถึงกฏหมายกันมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำทางด้านกฏหมายอีกทั้งยังเป็นตัวแทนของกฏหมายที่คอยชี้แนะผู้คนในสังคมให้ได้รับความยุติธรรม