01

ปัญหาของคุณคืออะไร ?

บริการ Urgent Call / ปรึกษาเร่งด่วน

แก้ไขปัญหาของคุณด้วยทนายผู้
เชี่ยวชาญส่วนตัวของคุณผ่านปรึกษาปรึกษาเร่งด่วน เพียง 350 บาท

>> เราช่วยคุณอย่างไร <<

02

เลือกผู้ช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย อย่างไรดีให้เหมาะกับตัวท่าน ?

บริการ Consulting / ปรึกษากฎหมายเฉพาะทาง

เลือกปรึกษากับทนายที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านปัญหาของคุณ ทดลองคุยฟรี

>> เราช่วยคุณอย่างไร <<

03

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฏหมายไม่ถึงขั้นจ้างทนาย ?

บริการ Q&A

ตั้งคาถามจากข้อสงสัยของคุณ และชำระค่าบริการตามจานวนที่คุณต้องการ

>> เราช่วยคุณอย่างไร <<

วิธีการใช้งาน

01

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น LEGARDY

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries

02

กรอกปัญหาและเรื่องราวพอสังเขป

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries

03

รอจับคู่ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวที่คุณพบเจอ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries

04

ชำระค่าบริการเริ่มต้นเพียง 350 บาท เท่านั้น

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries

05

เข้ารับคำปรึกษาได้ทันที!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries